StratMark-hanke ja Markkinoinnin tila -tutkimus

Strateginen markkinointiosaaminen ei ole perinteisesti ollut Suomessa erityisen korkealla tasolla. Tämän osaamisen kohentamiseksi perustettiin StratMark-hanke, jonka puitteissa vuosina 2006-2011 tuotettiin laajasti tieteellisesti arvokasta tietoa kirjojen, konferenssipapereiden sekä julkaisujen muodossa. Hanke oli yksi kansallisesti merkittävimmistä avauksista suomalaisen markkinointiosaamisen tutkimisessa ja kehittämisessä.

Kevään 2016 aikana toteutuva "Markkinoinnin tila 2016" -kyselytutkimus on jatkumoa StratMark-hankkeen puitteissa tehdyille "Markkinoinnin tila 2008-2014" -kyselytutkimuksille. Neljä edellistä kyselytutkimusta toteutettiin lähettämällä laaja markkinoinnin ja tuotekehityksen eri osa-alueita koskeva kysely kaikkiin yli viiden hengen yrityksiin Suomessa. Vuonna 2014 kyselyyn vastasi 965 päättäjää (2008 n=1099; 2010 n=1134, 2012 n=954). Tutkimustuloksia on hyödynnetty kahdessa strategisen markkinoinnin kirjassa - Stratmark: Strateginen markkinointiosaaminen sekä Stratmark II: Strategisen markkinoinnin teho ja tulokset.

Markkinoinnin tila -kyselytutkimukset ovat toimineet hyvänä herätteenä suomalaisille yrityksille, joissa markkinointiosaaminen ei perinteisesti ole ollut yhtä korkealla tasolla kuin esimerkiksi teknologinen osaaminen. Maamme talouden ja samalla yhteiskunnan kilpailukyvyn parantamiseksi on jatkossakin selvitettävä suomalaisten yritysten markkinointiosaamisen laatu ja tämän pohjalta pidettävä yllä pitkäjänteistä keskustelua ja kehitystoimintaa strategisen markkinointiosaamisen parantamiseksi.

Tälle sivustolle on koostettu kaikki vertaisarvioidut julkaisut, väitöskirjat, tietokirjat sekä vertaisarvioidut konferenssialustukset, joissa "Markkinoinnin tila" -aineistoja on hyödynnetty StratMark-hankkeen aikana ja sen jälkeen. Lista julkaisuista on päivitetty viimeksi 10.05.2016.

Julkaisut


Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

J. Frösén, J. Luoma, M. Jaakkola, H. Tikkanen & J. Aspara (2016) "What Counts Versus What Can Be Counted: The Complex Interplay of Market Orientation and Marketing Performance Measurement", Journal of Marketing, DOI: 10.1509/jm.15.0153

M. Jaakkola, J. Frösén, H. Tikkanen, J. Aspara, A. Vassinen & P. Parvinen (2016) "Is More Capability Always Beneficial for Firm Performance? Market Orientation, Core Business Process Capabilities, and Business Environment", Journal of Marketing Management, DOI: 10.1080/0267257X.2016.1181098

J. Frösén, M. Jaakkola, I. Churakova & H. Tikkanen (2016) "Effective Forms of Market Orientation Across the Business Cycle: A Longitudinal Analysis of Business-to-business Firms",Industrial Marketing Management, vol. 52, pp. 91-99.

J.-P. Huhtala, A. Sihvonen, J. Frösén, M. Jaakkola & H. Tikkanen (2014) "Market orientation, innovation capability and business performance: Insights from the global financial crisis", Baltic Journal of Management, vol. 9, issue 2, pp. 134-152. Lisätiedot

J. Frösén, H. Tikkanen, M. Jaakkola & A. Vassinen (2013) "Marketing performance assessment systems and the business context", European Journal of Marketing, vol. 47, issue 5/6, pp. 715-737. Lisätiedot


Väitöskirjatyöt

J. Luoma (2013) Essays on the behavioral foundations of competitive interaction. Aalto university publication series. Lisätiedot

J. Frösén (2013) Marketing metrics, marketing performance measurement, and marketing control. Aalto university publication series. Lisätiedot

M. Jaakkola (2012) Strategic orientations, market-based capabilities and business performance : the moderating effect of business context. Aalto university publication series. Lisätiedot

A. Vassinen (2012) Configurational explanation of marketing outcomes : a fuzzy-set qualitative comparative analysis approach. Aalto university publication series. Lisätiedot


Kirjat

H. Tikkanen & J. Frösén (2011) Stratmark II: Strategisen markkinoinnin teho ja tulokset. Talentum. Lisätiedot

H. Tikkanen & A. Vassinen (2009) Stratmark: Strateginen markkinointiosaaminen. Talentum. Lisätiedot


Vertaisarvioidut konferenssialustukset

I. Vaniala, J. Luoma, H. Tikkanen, J. Frösén, C. Cho & J.-P. Huhtala (2016) “Overshooting opportunities: CEO Self-regulation, Competitive Behavior and Firm Performance", 76th Academy of Management Annual Meeting, Anaheim, CA.

J.-P. Huhtala, I. Vaniala & H. Tikkanen (2014) “Market Orientation and Innovation in Dynamic Competitive Markets", AMS 2014, Lima, Peru.

A. Sihvonen, J.-P. Huhtala, I. Vaniala, H. Tikkanen, P. Mattila & J. Hietanen (2014) “Customer empowerment, top management team and product development: Success paths in turbulent markets ", AMS 2014, Lima, Peru.

J. Hietanen, J.-P. Huhtala, A. Sihvonen, H. Tikkanen & I. Vaniala (2014) "Market Orientation and Capability to Innovate: Market Interface Actions Perspective", PDMA 2014, Limerick, Ireland.

J. Frösén, M. Jaakkola, I. Churakova, & H. Tikkanen (2014) "Unveiling the Various Ways of Engaging a Firm in Customer Value Creation: Market Orientation Profiles, Firm Performance, and the Economic Cycle", AMA Winter 2014, Orlando, Florida.

J. Frösén, M. Jaakkola & A. Kumar (2013) "Market Orientation and the Smoothing of Economic Fluctuation in Industrial vs. Consumer Service Firms", Industrial Marketing and Sales Management Symposium 2013, Helsinki, Finland.

J. Frösén & C. Cho (2013) "Performance Implications of Assessment and Locomotion: The Role of CEO's Self-Regulatory Orientation in Defining a Firm's Business Performance", INFORMS Marketing Science Conference 2013, Istanbul, Turkey.

M. Jaakkola & J. Frösén (2013) "Configuring Business Process Capabilities for Superior Firm Performance: Evidence from Different Business Contexts", INFORMS Marketing Science Conference 2013, Istanbul, Turkey.

J. Frösén (2013) "The Use of Marketing Metrics and the Ability to Measure Marketing Performance", EMAC 2013, Istanbul, Turkey.

J. Frösén, M. Jaakkola, J. Luoma, H. Tikkanen & J. Aspara (2013) "Combining Different Forms of Marketing Control: A Configurational Approach to Marketing Performance Measurement and Market Orientation", AMA Winter 2013, Las Vegas, Nevada.

M. Jaakkola, J. Luoma, J. Frösén, H. Tikkanen & J. Aspara (2012) "Complementarity of Innovation Capability and Customer-Linking Capability: A Configurational Approach", AMS 2012, New Orleans, Louisiana.

J. Frösén, M. Jaakkola, J. Luoma & H. Tikkanen (2012) "Performance Implications of Organizational Controls in Marketing: Complementary Roles of Marketing Performance Measurement and Market Orientation", AMA Winter 2012, St. Petersburg, Florida.

J. Frösén, M. Jaakkola, J. Luoma & H. Tikkanen (2011) "Performance Implications of Organizational Controls in Marketing: Complementary Roles of Marketing Performance Measurement and Market Orientation", ANZMAC 2011, Perth, Australia.

M. Jaakkola (2011) "Market-driven innovation capability and financial performance: moderating effect of environmental turbulence", AMS 2011, Coral Gables, Florida.

M. Jaakkola, J. Frösén, H. Tikkanen, A. Vassinen, P. Parvinen & J. Aspara (2011) "Gaining Superior Business Performance from Market Orientation: The Mediating Role of the Core Business Process Capabilities", AMS 2011, Coral Gables, Florida.

J. Luoma, J. Frösén, H. Tikkanen & J. Aspara (2011) "The Performance Implications of Marketing Metrics Use in Different Business Contexts – A Configurational Approach", AMA Winter 2011, Austin, Texas.

J.-P. Huhtala, M. Jaakkola, J. Frösén, H. Tikkanen, J. Aspara & P. Mattila (2010) "Market Orientation, Innovation Capability and Business Performance: Insights from Different Phases of the Business Cycle", ANZMAC 2010, Christchurch, New Zealand.

J. Frösén & H. Tikkanen (2010) "The Relationship between Marketing Metrics and Business Performance: An Empirical Study", KAMS GMC 2010, Tokyo, Japan.

J. Frösén, M. Jaakkola, A. Vassinen & H. Tikkanen (2010) "Market Orientation Profiles of Finnish Companies", EMAC 2010, Copenhagen, Denmark.

M. Jaakkola, J. Frösén, P. Parvinen, M. Santala & A. Vassinen (2009) "Core Business Processes Link Market Orientation and Business Performance", AMS 2009, Baltimore, Maryland.

M. Jaakkola, J. Frösén, M. Santala, & A. Vassinen (2009) "Market Orientation and Business Performance: The Mediating Effect of Core Business Processes", Marketing Trends, Paris, France.

J. Frösén, M. Jaakkola, A. Vassinen, P. Parvinen & J. Aspara (2008) "Use and Perceived Importance of Marketing Metrics in Different Business Settings", ANZMAC 2008, Sydney, Australia.

Yhteystiedot

StratMark-tutkijat tavoitat sähköpostitse osoitteesta survey@stratmark.fi